Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko

wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gulczewie w ramach doprowadzenia do właściwego stanu technicznego stacji uzdatniania wody w Gulczewie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Gulczewo i Gulczewko - Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.

Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy w Bierzglinie

ramach doprowadzenia do właściwego stanu technicznego stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bierzglin - Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz

Gądki na odcinku Swarzędz - garby - Skanska S.A.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji na terenie miasta Zduńska Wola

Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Wielichowo, Wielichowo Wieś

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Kontrakt K-12

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Fabianowo w Poznaniu AQUANET S.A.

Wykonanie przyłączy i instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej

dla Zespołu Budynków Mieszkalnych w Poznaniu, ul. Hawelańskiej 6 - etap I - MURAPOL S.A.