Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami w ul. Fabianowo w Poznaniu

Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami dla Osiedla Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Poznaniu

Budowa Kolektora Sanitarnego Wirskiego w Luboniu

w rejonie ul. Ogrodowej, Krętej, Podgórnej i Leśnej wraz z przyłaczami

Awaryjna wymiany kanału sanitarnego DN200 mm

z rur betonowych w ul. Bohaterów Westerplatte w Poznaniu.

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej

do Budynku Biurowo - Handlowo - Usługowego Bałtyk w Poznaniu.

Budowa kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami do granicy posesji na terenie miasta Zduńska Wola w ulicach Sieradzka, Świerkowa, Borowa, Orzechowa, Laskowa, Leśna, Poziomkowa, Iglasta i Jagodowa

Budowa kolektora Junikowskiego

odcinek od ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Czechosłowackiej w Poznaniu