Firma PPHU Silver Jarosław Chmielewski z Poznania oferuje swoim Klientom rozbudowany zakres usług, które wykonujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Przygotowana przez nas oferta obejmuje:

 • - Budowę takich rozwiązań jak kanalizacja oraz sieci i przyłącza wodociągowe, sanitarne bądź deszczowe
 • - Czyszczenie kanalizacji sanitarnych, deszczowych, studni oraz wpustów drogowych
 • - Renowację kanałów sanitarnych, sieci wodociągowych oraz studni betonowych.
 • - Wykonywanie projektów technicznych instalacji wodnych oraz sanitarnych wraz z uzgodnieniami
 • - Wykonywanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu
 • - Wykonywanie robót ziemnych i rozbiórkowych (również z wykorzystaniem koparko-ładowarki)
 • - Montaż odstojników tłuszczu, zbiorników retencyjnych oraz separatorów koalescencyjnych
 • - Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
 • - Montaż deszczowych i sanitarnych przepompowni ścieków
 • - Cięcie asfaltu, rozbieranie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową
 • - Odwadnianie wykopów za pomocą igłofiltrów
 • - Nawiercanie rurociągów
 • - Zgrzewanie elektrooporowe oraz zgrzewanie doczołowe rur PE
 • - Wiercenie w żelbecie
 • - Wykonywanie przewiertów oraz przecisków sterowanych oraz pneumatycznych

Klientom oferujemy rzetelne podejście do powierzonego zlecenia oraz zapewniamy o jego terminowej realizacji - niezależnie od tego czy mowa o projektowaniu, budowie czy też czyszczeniu instalacji kanalizacyjnych lub przyłączy wodociągowych bądź też wykonywaniu robót ziemnych.

workimg